Báo cáo công tác tháng

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/03/2014 10:22 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Đông Hưng 3
PHÒNG GD&ĐT AN MINH
TRƯỜNG TH ĐÔNG HƯNG 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 04/BC-THĐH3 Đông Hưng, ngày 27 tháng 02 năm 2014
BÁO CÁO
Công tác tháng  02/2014 và chương trình công tác tháng 03/2014 của
Trường TH Đông Hưng 3

 
 
 
Phần thứ nhất
Báo cáo công tác tháng 02 năm 2014
 
          Trong tháng 02 năm 2014, Trường TH Đông Hưng 3 đã lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều mặt công tác và đạt được những kết quả sau;
          I. Công tác Giáo dục chính trị tư tưởng:
          Trong tháng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, học sinh thực hiện tốt kế hoạch số 19-KH/HU ngày 19/3/2007 của Ban thường vụ Huyện uỷ về phát động Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
          Thực hiện nghiêm Nghị quyết 32/NQ - CP, ngày 29/6/2007 của Chính Phủ về  Một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông… và nghị Quyết 34/CP.
          Thực hiện Hướng dẫn Nhiệm vụ năm học số 426/HD-PGDĐT, ngày 23/9/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo An Minh.
          Tổ chức cho cán bộ công chức viên chức nghiên cứu Luật khiếu nại, tố cáo, Quy chế làm việc cơ quan, Quy chế dân chủ trong đơn vị. Các quyết định, Thông tư có liên quan.
          Tham gia học tập Nghị Quyết TW 8 khóa XI
          II. Công Tác chuyên môn:
  1. Giáo dục Mầm non
          Trường tiếp tục duy trì và thực hiện chương trình cho 2 lớp mẫu giáo với 42 cháu 5 tuổi.
          Tham gia tập huấn chuyên môn Mầm non do PGD thực hiện.
          Thường xuyên dự giờ thăm lớp và trang bị tài liệu, ĐDDH theo quy định.
          2. Giáo dục tiểu học
          - Tình hình học sinh: Tổng số 237 em
          Lớp 1: số lớp : 4 lớp , số học sinh : 54 em
          Lớp 2: số lớp : 3 lớp , số học sinh : 49 em
          Lớp 3: số lớp : 3 lớp , số học sinh : 39 em giảm 1 em (chuyển đi)
          Lớp 4: số lớp : 2 lớp , số học sinh : 45 em
          Lớp 5: số lớp : 3 lớp , số học sinh : 50 em
-  Tham gia Ngày hội CNTT – ĐDDH tự làm với 2 tiết bài giảng trình chiếu và 6 sản phẩm ĐDDH. Kết quả đạt được 1 giải B ĐDDH tự làm.
- Tham gia Hội thi GVG cấp huyện có 5 giáo viên dự thi thực hành 2 tiết dạy, kết quả có 3 giáo viên được công nhận GVG cấp huyện. Trong đó có 1 giáo viên được chọn dự thi cấp tỉnh.
          - Hoàn thành các biểu mẫu báo cáo theo quy định
          - Lập và hoàn thành kế hoạch dự giờ, hội thảo chuyên đề chuyên môn trong tháng. Kiểm tra duyệt hồ sơ chuyên môn.
          - Triển khai tập huấn Chuyên môn, đưa thông tin đến từng giáo viên.
          3. Công tác chống mù chữ, Phổ cập giáo dục :
          - Tiếp tục thực hiện công tác PCGDTHĐĐT và công tác phổ cập Mầm non năm 2013 – 2014. Hoàn thành việc điều tra mới, cập nhật tổng hợp báo cáo số liệu về trên kịp thời.
          4. Công tác Giáo dục thường xuyên:
          - Hiện nay có 4 giáo viên đang theo học Liên thông các lớp Đại học trong tỉnh. Hiện nay còn 4 giáo viên chưa tốt nghiệp THPT nhà trường đang động viên đăng ký dự thi tại Trung tâm học tập cộng đồng huyện.
          - Khuyến khích giáo viên trực tiếp dạy lớp tiếp cận tin học, trực tiếp soạn bài trên máy vi tính, nhưng không mượn, mua, tải... sản phẩm mà phải tự của mình tạo nên.
          III. Công tác quản lý:
          1. Tổ chức cán bộ – Thanh tra:
          - Tổng số nhân sự trong tháng 23 đồng chí: Chia ra: Lãnh đạo 02, nhân viên 04, giáo viên trực tiếp đứng lớp: 17. Trong đó có 1 đ/c xin nghỉ phép thai sản, từ ngày 15/10/2013 đến 14/4/2014
          - Phân công cán bộ CCVC theo điều kiện thực tế của đơn vị; tiếp tục chỉ đạo các công việc như sau:       
          +Triển khai các công văn về tổ chức, thanh tra.
          + Hoàn thành các biểu mẫu báo cáo, nhân sự nộp về trên kịp thời
          + Nộp các loại báo cáo cho tổ chức đúng quy định.
          2. Kế hoạch tài chính – Cơ sở vật chất:
          - Làm hồ sơ rút lương tháng 3 /2014
- Rút kinh phí tháng 2 /2014
          - Làm hồ sơ quyết toán kinh phí tháng 1+2 năm 2014 và làm báo cáo tài chính năm 2013.
          - Kiểm kê và báo cáo tài sản 0 giờ về Phòng Giáo Dục An Minh
          - Cơ sở vật chất tổng số phòng học trực tiếp giảng dạy 10 phòng, trong đó có một số phòng không đủ đảm bảo chất lượng cho việc dạy và học, đề nghị lên trên xin kinh phí để sữa chữa phòng học. Hiện nay bàn ghế cho học sinh bị hư hỏng nhiều dẫn đến tình trạng thiếu chổ ngồi cho học sinh.
          - Công tác thiết bị trong tháng có15 lượt mượn đồ dùng dạy học.
          - Thư viện tổ chức cho học sinh mượn SGK và dụng cụ học tập.
          3. Đoàn thể:
          a. Đội TNTP Hồ Chí Minh.
          - Hưởng ứng cuộc thi và hướng dẩn cho học sinh tham gia cuộc thi Tô tượng vẽ tranh do Nhà Thiếu nhi và huyện Đoàn tổ chức, có 3 em tham gia.
          - Hướng dẫn cho học sinh tham gia những bài trống Đội.
          - Tỗ chức trồng hoa, cây xanh  mừng Đảng, mừng xuân Giáp Ngọ 2014.
           b. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
         - Thực hiện giảng dạy, dự giờ, thao giảng theo đúng kế hoạch.
         - Tổ chức lao động, dọn vệ sinh tham gia phong trào Đơn vị Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn tại đơn vị.
           c. Công đoàn trường học:
          - Phối hợp cùng nhà trường đăng ký 3 phong trào thi đua: “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”  phong trào hai không với  bốn nội dung và phong trào “Đơn vị Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn”…
          - Phát động phong trào tham gia ngày hội CNTT – ĐDDH tự làm cấp huyện.
          - Kiện toàn hồ sơ chấm điểm Công đoàn Cơ sỡ Vững mạnh Xuất sắc.
- Tiếp tục vận động ủng hộ Vì người nghèo
                   - Thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ động viên công đoàn viên. (Cả trong và ngoài đơn vị
          4. Công tác khác:
          - Sữa chữa nhỏ bàn ghế, chăm sóc cây cối, trang trí phòng học, vệ sinh tổng quan…
          5. Nhận xét đánh giá:
          - Ưu điểm: Nhìn chung trong công tác tháng 02/2014 tất cả cán bộ giáo viên nhiệt tình trong công tác thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
          - Hạn chế: Trong công tác quản lý tài sản, vệ sinh trường lớp chưa đảm bảo tốt; cụ thể như một số phòng học, bàn ghế còn hư hỏng; vệ sinh chưa được thực hiện tốt.
Phần thứ hai
MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2014
Trong tháng 3 năm 2014, Trường TH Đông Hưng 3 tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều mặt công tác như sau:
          I. Công tác Giáo dục chính trị tư tưởng:
          - Tiếp tục tuyên truyền tổ chức cán bộ công chức viên chức quán triệt tốt đường lối chủ trương, Nghị quyết, Pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước.
          - Tăng cường công tác giáo dục đạo đức lối sống đến từng cán bộ giáo viên và học sinh.
          - Đẩy mạnh Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sang hành động và làm theo. Tất cả cán bộ giáo viên, học sinh cần soi rọi lại bản thân mình khi học tập các chuyên đề về tư tưởng Bác.
          II. Công Tác chuyên môn:
          1. Giáo dục Mầm non
  • Lớp học Mầm non đã đi vào hoạt động ổn định, Trang bị sách vở dụng cụ dạy học đủ.
          2. Giáo dục tiểu học
- Cán bộ giáo viên tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
- Triển khai các công văn chuyên môn của ngành và của trường và thực hiện công tác giảng dạy của học kỳ 2.
- Hướng dẫn giáo viên chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ 2 cho tất cả học sinh Tiểu học. Tham gia Hội thi Vỡ sạch – Chữ viết đẹp cấp huyện cho học sinh.
          - Lập kế hoạch phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức sau kỳ kiểm tra cuối kỳ 2.
- Sinh hoạt chuyên môn, tiếp tục triển khai hội thảo chuyên đề chuyên môn do tổ khối thực hiện, duyệt kế hoạch giảng dạy, duyệt hồ sơ chuyên môn hàng tháng.
-  Phối hợp Thanh tra Nhân dân thanh tra toàn diện cấp trường 4 giáo viên, tiến hành dự giờ đánh giá xếp loại giáo viên trong năm học.
           -  Thường xuyên dự giờ thăm lớp, kiểm tra việc giảng dạy của giáo viên.
           -  Kiểm tra, rà soát việc thực hiện chương trình, hồ sơ sổ sách.
           - Công nghệ thông tin: tiếp tục phát động trong giáo viên thực hiện soạn bài giảng có ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Tập thể nhà trường truy cập vào email của mình để nhận công văn và thực hiện theo hướng dẫn. Tổ chức học tập và triển khai 1 tiết trình diễn giáo án điện tử (thí điểm)
           - Tham gia các hoạt động, phong trào theo kế hoạch của Phòng Giáo dục Đào tạo và của địa phương.
          - Giữ vững sĩ số học sinh.
          3. Công tác chống mù chữ, Phổ cập giáo dục :
          - Tiếp tục công tác  PCGDTHCS – PCGDĐĐT, Phổ cập mầm non.
          4. Công tác Giáo dục thường xuyên:
          - Xét chọn nhân sự, đề nghị khi cán bộ giáo viên có nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
          III. Công tác quản lý:
          1. Tổ chức cán bộ - Thanh tra:
          - Tổng số nhân sự  23 hiện còn thiếu 2 nhân sự .
          - Tập trung công tác xây dựng mạng lưới trường lớp có nền nếp.
          2. Kế hoạch tài chính – Cơ sở vật chất:
          -  Công khai tài chính các khoản thu chi trong tháng các bộ phận. Quyết toán kinh phí tháng 2/2014  và chuẩn bị rút lương và kinh phí tháng 3/2014
          -  Kiểm tra bảo quản cơ sở vật chất bàn ghế, làm vệ sinh sân trường. Sửa chữa các phòng học bàn ghế bị hư hỏng.
- Công tác thiết bị: Tổ chức cho GV, HS tiếp tục mượn SGK, dụng cụ giảng dạy, học tập.
          - Thư viện: Tiếp tục cho giáo viên, học sinh mượn và đọc sách, truyện khi có nhu cầu.
          -   Hiện nay trường còn thiếu nhiều bàn ghế cho học sinh học do một số bàn ghế đã sử dụng quá lâu nên hư hỏng nặng không còn khả năng sữa chữa được nữa.
          3. Đoàn thể:
          a. Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho học sinh ý thức chấp hành pháp luật;
           - Tiếp tục thi đua tuần học tốt, tiết học tốt, điểm tốt;
           - Tiếp tục phong trào xanh hóa lớp học, chăm sóc và bảo vệ công trình măng non;
           - Nộp báo cáo tháng 03 về xã Đoàn xã Đông Hưng. Triển khai kế hoạch thu quỹ Đội trong năm học.
           - Tiếp tục triển khai chương trình Rèn luyện Đội viên, chuyên hiệu “Nghi thức Đội viên’’. Thực hiện tốt việc cập nhật hồ sơ sổ sách của Liên, Chi đội;
           - Tiếp tục triển khai tổ chức các phong trào theo giao ước thi đua của Hội đồng Đội huyện đề ra;
           - Tham gia các hoạt động phong trào do PGD, Hội đồng Đội và Nhà thiếu nhi Huyện tổ chức (nếu có).
          b. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
          - Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn theo kế hoạch chuyên môn.
          - Họp báo và sinh hoạt chi đoàn định kỳ.
         c. Công đoàn trường học:
- Phát động phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, An toàn”, phong trào Trường học Thân thiện – Học sinh tích cực” ;
- Phát động phong trào thi đua nữ hai giỏi. Lập thành tích và tổ chức chào mừng ngày QTPN 8-3
          4. Công tác khác:
          - Tu sửa cơ sở vật chất. Bảo quản cơ sở vật chất.
          - Thiết bị duy trì tốt công tác sử dụng dụng đồ dùng dạy học.
          - Thư viện tiếp tục cho học sinh, giáo viên mượn sách…
Phần thứ ba
KIẾN NGHỊ – ĐỀ XUẤT
- Đảng ủy – UBND xã quan tâm nhiều hơn công tác khuyến học, khuyến tài địa phương. Chỉ đạo các ấp phối hợp nhà trường vận động học sinh bỏ học giữa chừng trở lại trường.
          - Phòng giáo dục cần trang bị gấp cho đơn vị bàn ghế cho học sinh và thiết bị dạy học cụ thể như: bộ chữ của lớp 1                                                       
          Trên đây là báo cáo công tác tháng 02/2014 và chương trình công tác tháng 03/2014                  
                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận.                                                                                       (Đã ký)
- Phòng Giáo dục An Minh.
- UBND xã Đông Hưng
- Lưu VP.                                                                                 
                                                                                                  Nguyễn Thị Sen
 Tải file tại đây

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu
Từ khóa:

báo cáo

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 273
  • Tháng hiện tại: 3229
  • Tổng lượt truy cập: 789396

Liên kết